กิจกรรมประจำปี
ประจำ พศ.
เทอม
 


กิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 11/11/2562กิจกรรมวันพ่อ

วันที่ 04/12/2562กิจกรรมวันปีใหม่

วันที่ 28/12/2562

 


กิจกรรมกีฬาสี

วันที่ 28/12/2562

 
Copy right © 2012 Prasertsilp Kindergarten All rights reserved.