กิจกรรมประจำปี
ประจำ พศ.
เทอม
 


ลอยกระทง

วันที่ 22/11/2561วันพ่อ

วันที่ 04/12/2561วันคริสต์มาส

วันที่ 22/12/2561

 


กิจกรรมกีฬาสี-วันเด็ก

วันที่ 26/12/2561พิธีมอบวุฒิบัตร-ทุนการศึกษา

วันที่ 26/12/2561ทัศนศึกษา Disney On Ice

วันที่ 26/12/2561

 
Copy right © 2012 Prasertsilp Kindergarten All rights reserved.